torsdag 20 maj 2010

erotismen"Ingen kan tvivla på fulheten i sexualakten. Liksom döden i offerritualen skapar parningsaktens fulhet ångest. Men ju större ångesten är - i förhållande till parternas styrka - desto större är medvetandet om att överskrida gränserna och den fruktan det medför.

Situationerna kan variera i smak och vanor, men detta kan inte hindra att en kvinnas skönhet (hennes mänsklighet)i allmänhet bidrar till att göra det djuriska i sexualakten mer påtalgigt och chockerande. Det finns inget mer deprimerande för en man än en ful kvinna där organens eller den sexuella aktens fulhet inte är framträdande.

Skönheten är det allra viktigaste, eftersom fulheten inte kan besudlas och erotismens kärna är just besudlingen."


Georges Bataille Erotismen (1957)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar